Facebook Twitter Linkedin Türkçe English
EDH

Hizmetlerimiz | Yenilenebilir Enerji | Güneş Enerjisi

solar energy ile ilgili görsel sonucu

EDH Enerji 1000 kW altı lisanssız ve lisanslı Güneş Enerji Santralleri  için sizlere Anahtar Teslim projeler sunmaktadır...

Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. EPDK, 21 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 1000 kW 'ya kadar olan yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için lisansa gerek olmadan yatırım yapmanın önünü açan yönetmeliği yayımladı. Bu yönetmelik kapsamında, Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 1000 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

EDH Enerji olarak güçlü yabancı iş birlikteliklerimiz ile  projelerinize optimum çözümler sunmaktayız.