Facebook Twitter Linkedin Türkçe English
EDH

Hizmetlerimiz | Yenilenebilir Enerji | Hidroelektrik Enerjisi

hydroelectric energy ile ilgili görsel sonucu

Başta 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesinde Ülkemiz doğal kaynaklarının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. 

Milli politikalar çerçevesinde Elektrik Piyasasında faaliyette bulunmayı hedefleyen özel teşebbüslerin araştırma-geliştirme ve yatırıma yöneltmek üzere bir teşvik niteliği taşıyan YEK-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da onanarak yürürlüğe girmiştir.

EDH Enerji söz konusu Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyette bulunan veya elektrik sektöründe yatırım yapmayı planlayan özel teşebbüsler için, konusunda uzman ve tecrübeli yerli ve yabancı personelimiz ile sektörde yerini almıştır.