Facebook Twitter Linkedin Türkçe English
EDH

Hizmetlerimiz | Yenilenebilir Enerji | Rüzgar Enerjisi

rüzgar enerjisi ile ilgili görsel sonucu

Uluslararası enerji otoritelerince 2050 yılında dünyadaki toplam rüzgar enerjisi üretiminin nükleer enerji üretiminin önüne geçeceği öngörülmüştür. Türkiye' nin de coğrafik yapısı ve iklim koşullarına bağlı olarak yüksek bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunmaktadır. Ülkemizdeki mevcut otoritenin 2023 yılına kadar Türkiye' deki toplam elektrik enerjisi üretiminin %30' unu yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflediğini düşünürsek rüzgar enerjisinin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Şu an 3.5 GWh civarında olan RES kurulu gücünün 2023' de 20 GWh seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir. 

EDH Enerji, ülkemizdeki bu gelişmelere bağlı olarak vizyonu gereği Türkiye rüzgar enerjisi pazarının lideri konumuna gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda rüzgar enerjisi konusunda yüksek tecrübe ve know-how a sahip Avusturyalı EWS Consulting ile işbirliği çerçevesinde Türkiye rüzgar enerjisi pazarına anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.